Protokoll

Årsmöteshandlingar

kort förklaring om varför det är så många dokument

2022  - 2021   -   2020   -   2019   -   2018 

Årsmötehandlingar

2022

Dokument läggs upp löpande

Senast uppdaterad 2022-01-23

 • Kallelse 
 • Verksamhetsplan
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Rambudget
 • Balansrapport
 • Årsredovisning
 • Resultatrapport


Från valberedningen:

Årsmötehandlingar

2020

 • Kallelse 
 • Arbetsordning
 • Verksamhetsplan
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Rambudget
 • Balansrapport
 • Årsredovisning
 • Resultatrapport


Från valberedningen:

 • Förslag till styrelse
 • Presentation av föreslagna ledamöte

Årsmötehandlingar

2019

 • Kallelse 
 • Arbetsordning
 • Verksamhetsplan
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Rambudget
 • Balansrapport
 • Årsredovisning
 • Resultatrapport


Från valberedningen:

 • Förslag till styrelse
 • Presentation av föreslagna ledamöte