Avelskommittén

Avelskommittén

Klubben bevakar och följer utvecklingen avseende hälsofrågor.
Klubben ansvarar genom Avelskommittén för rasens avelsarbete och förmedlar grundläggande kunskaper i genetik samt besvarar medlemmars frågor om avel.


Avelskommittén deltar även i föreläsningar och konferenser anordnade av SKK och uppdateras
​kontinuerligt med SKK:s råd, rekommendationer och forskning.


I vår befattningsbeskrivning kan du läsa mer om verksamheten och våra arbetsuppgifter.


Önskar du komma i kontakt med avelskommittén är du alltid välkommen att höra av dig. Kontakta oss


RAS

Här kan du läsa mer om vad RAS är och hur vi jobbar med frågan

ÖGON

Här finns information om PRA, sammanställning av ögonlysningsresultatmm

HTG

Läs

sammanfattning av artikel ang. höga halter av blodfettet triglycerider

(HTG)

ÖVRIG HÄLSA

Här hittar du information om tänder, urinsten och övrig hälsa

Det åligger den enskilde att gå in på SKK avelsdata för att söka fram nyare diagnoser
än vad hemsidan uppdateras med.

RAS


-Vad är R A S?

En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. SKKs Avelspolicy anger målen, strategin beskriver vägen dit. Där är en stor del av åtgärderna knutna till utbildning för att öka kunskapen hos uppfödare, hundägare och valpspekulanter. 
RAS är varje uppfödare/hanhundsägare skyldig att känna till enligt SKK:s grundregler.

Exteiörbeskrivning

-Vad är det och varför gör man det

Exteriörbeskrivning beskriver en hunds anatomiska styrkor och svagheter och följer ett förutbestämt formulär/protokoll.

Beskrivaren är antingen en Auktoriserad Domare eller en Diplomerad Exteriör Beskrivare för respektive ras. 

Beskrivaren/Domaren mäter och fyller i mått, kryssar i olika alternativ och graderar olika egenskaper som bedöms vara utan anmärkning (ua), lite mer, mycket mer eller kanske mindre av någon speciell egenskap, allt enligt de graderingar som finns i protokollet. Även rörelser kontrolleras noga.


Till skillnad mot utställningar så får utställare och beskrivare tala med varandra och beskrivaren talar även muntligt om vad denne tittar på och bedömer, varpå utställaren/ägaren kan passa på att ställa frågor. Det viktigaste är att den som visar hunden riktigt förstår vilka exteriöra för och nackdelar hunden har. Man har dessutom gott om tid på sig att både undersöka och förklara detta då en beskrivning oftast tar 20-30 minuter att genomföra. 

 

Om hunden uppnått 18 månaders ålder och är hyfsat rastypisk och inte har alltför graverande fel blir den tilldelad ”Godkänd Exteriör”, vilket också kryssas i längst ner på protokollet. Har den allvarliga rasfel, vilket är rätt sällsynt, kan den inte bli godkänd och då kryssas rutan för ”icke godkänd” i.    


Varför ska man beskriva sin hund?Många rasklubbar, speciellt de med Brukshundsraser har i många år använt denna form av bedömning, inte bara när man vill få en hund korad utan vid t.ex. ”Unghundsbeskrivningar”.

SSPK har också stått som arrangör av Exteriörbeskrivningar ända sedan vi fick behörighet att genomföra korningar med våra raser i SSPK. Dock i stort sett uteslutande på hundar som velat få titeln korad. Även våra rasklubbar som ingår i SSPK har arrangerat Exteriörbeskrivningar.

Dvärgschnauzerringen började genomföra det mer konsekvent när man skulle sammanställa sitt RAS arbete 2020. Det blev också en väldigt uppskattad aktivitet när vi levde under Corona Pandemin, då som ersättning och komplement till de utställningar som ställdes in under drygt 1,5 års tid.


Under åren 2020 och 2021 arrangerade Dvärgschnauzerringens Avelskommitté (AK) närmare 140 beskrivningar på 6 olika platser spridda över landet och där flera kända domare och uppfödarprofiler tjänstgjorde som Beskrivare. Många uppfödare har passat på att samlas till populära kennelträffar, ibland med fika eller picnic.  


Vi i Dvärgschnauzerringens AK hoppas och tror att detta är en aktivitet som kommit för att stanna och som uppskattats av väldigt många som ett bra komplement till utställningar.Som hundägare får du en gedigen genomgång av din hunds exteriör/utseende av en erfaren domare/beskrivare av rasen. Du får ett protokoll och du får veta vad man tittar på och bedömer och du får dessutom ställa frågor, eftersom det inte är någon tävling. Just det faktum att det inte är en tävling gör att många vanliga hundägare föredrar denna form.


Det är en nödvändighet att erhålla en ”godkänd exteriör” om man vill få sin hund korad. Det förutsätter också att man gjort ett MT (Mentaltest) och i den uppnått tillräckligt höga poäng. Godkänt MT tillsammans med Godkänd Exteriörbeskrivning vid lägst 18 månader ger den åtråvärda titeln ”KORAD”. Väldigt enkelt förklarat innebär titeln KORAD ett slags Championat i Mentalitet som anses mycket åtråvärd.

Rasklubben får hjälp att kartlägga en större del av en ras och inte bara de ca 7-10% som visas på utställning. Detta underlättar för bättre statistiskt underlag och dokumentation vid t.ex. de kommande RAS arbeten i klubbarna, som bör ske ca vart 5:e år.

Det är en hjälp för din uppfödare, som genom att beskriva i första hand sina avelsdjur men även dess avkommor, mer konkret kan se hur man lyckats med sina intentioner.


Därför ögonlyser vi våra hundar


Ögonsjukdomar

Dvärgschnauzerna är en relativt frisk hundras, men har risk för bland annat ögonsjukdommar.
De vanligaste ögonsjukdomarna hos dvärgschnauzer är PRA och Katarakt.
För att få en översikt över en hunds ögonresultat och utveckling, rekomenderas att du söker på hundens namn i SKK:s hunddata.

Sjukdomen kallas även för "gråstarr" och det är en defekt i de celler i ögat som finns inuti linsen eller linsens kapsel. Det som häner är att cellerna faller samman och leder till att linsen blir grumlig, vilket även ger hunden synproblem.
Katarakt kan vara ärftligt, men det är fortfarande oklart hur denna arvsgång är. 

Klicka på knappen nedan för att läsa om

Sjukdomen innebär förtvinging av näthinnan och det slutar med att drabbade hundar förlorar synen helt.

PRA visar sig vanligtvis på hundar som passerat strax över 2 års ålder, men även gamla hundar kan drabbas. 


Förhindra och förebygg


Tandsjukdomar

Tyvärr har små hundraser en överrepresentation av hundar som drabbas av tandlossning. Tandlossning sker när för många bakterier samlas på samma ställe och leds ner till tandens rot, då blir det en inflammation och roten drabbas för att till slut lossnar tanden. 


Bakterierna skapar plack och det är av plack som tandsten bildas. Dessa bakterier finns naturligt i munnen, och plack


Dålig andedräkt kan vara ett tecken på sämre munkvalitét. Ha för vana att alltid be din veterinär kontrollera munstatusen vid den årliga vaccinationen, och behandla tandsten i tid!

Tuggben & tillskott
, kan vara ett hjälpmedel för att förhindra plack och dålig andedräkt. Men för att de ska vara effektiva behöver hunden verkligen tugga ordentligt på hundbenet, eller att du är konsekvent med tillskott som exempelvis PlaqueOff.

Borsta tänderna på din hund. Köp en mjuk mindre tandborste och använd tandkräm avsedd för hundar. Instroducera detta för valpar och unghundar tidigt, så blir proceduren mycket enklare i framtiden. Det finns även "fingertutor" som är en liten borste ifall det är svårt med tandborste.
Tänk på att din hund behöver lära sig detta, inte alla hundar accepterar att alla tänder blir borstade första gången - men öva, öva, öva!

HTG hos dvärgschnauzer


Hypertrigluceridemi

HTG är en sjukdom som drabbar dvärgschnauzern mer än andra hundraser, vilket flera olika studier kan bekräfta, därför tror man att den är ärftlig även om man ännu inte hittat den muterade genen. Sjukdomen karaktäriseras av att dvärgschnauzern har för höga halter av blodfettet triglycerider i blodet, vilket gör att den kan få återkommande magproblem.SYMPTOM:

Hunden kan kräkas, få diarré eller ha ont någonstans i buken, fast var är lite svårt att avgöra, samt ha nedsatt allmäntillstånd. Symptomen kan variera från att vara lindriga och självläkande till att hunden blir kraftigt allmänpåverkad och kräver veterinärvård. Ofta är symtomen återkommande. Sjukdomen drabbar båda könen och i alla åldrar, men den blir vanligare ju äldre hunden blir.


DIAGNOSTIK:

För att kolla om dvärgschnauzern har HTG räcker det oftast med att ta ett blodprov. Ibland kan man upptäcka de höga blodfetterna trots att hunden inte utvecklat några symptom.

Blodprovet ska tas efter att hunden fastat 9-12 timmar. Blodfetter brukar vara något förhöjda direkt efter att hunden ätit. Om de däremot fortfarande är höga efter att hunden fastat 9-12 timmar, är det ett tecken på att något är fel och att den antingen har HTG eller en sjukdom som ger HTG.

När hunden undersöks är det viktigt att först utesluta de sjukdomstillstånd som kan påverka
fettkoncentrationerna i blodet.
Precis hur sjukdomsförloppet hos dvärgschnauzer går till vet man ännu inte, men det karaktäriseras av att fettet hela tiden ökar i blodet.


PROGNOS:

Prognosen för HTG som inte orsakats av andra sjukdomar anses vara god förutsatt att dieten följs strikt och regelbunden övervakning är möjlig.
Har dvärgschnauzern höga blodfetter utan att den har några symptom, räcker det med att ge ett
dietfoder för att undvika att sjukdomar uppstår till följd av de höga blodfetterna.


ÖVRIG HÄLSA


- Allmänt sett är dvärgschnauzer robust,
frisk och stark med lång livslängd. 

SVENSKA KENNELKLUBBEN:

Önskar du veta ytterligare om rasen, eller rasstandard hänvisar vi till SSK.


Där finns ytterligare dokument och information som alltid är intressanta att läsa.


SSK POLICY:

Svenska Kennelklubben har ett ansvar för att informera och sprida kunskap om
hundens beteende, dess hantering, fostran och utbildning. Policyn anger riktlinjerna för hur vår verksamhet med hund ska föregå och vilket
förhållningssätt vi ska ha till våra hundar. Alla våra medlemmar omfattas av policyn
och ska känna till och leva efter den


DOPINGREGLEMENTE:

Dvärgschanuzerringen arbetar för att informera våra medlemmar vad som gäller för doping om våra hundar.